Apžvalga

Nesvarbu, trumpam ar ilgam laikui – Jūsų pinigai yra patikimoje vietoje ir gerai saugomi.

Terminuotieji indėliai

Terminuotieji indėliai yra saugi jūsų pinigų investicija.

Palūkanos už indėlį yra mokamos į jūsų sąskaitą indėlio laikotarpio pradžioje, kas mėnesį arba indėlio laikotarpio pabaigoje.

Jūs galite pasirinkti bet kokį indėlio terminą nuo vienos savaitės iki vienerių metų. Mažiausia indėlio suma, jeigu indėlis padedamas ne trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, yra 2000 Lt. Mažiausia indėlio suma, jeigu indėlis padedamas trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, yra 20 000 Lt.

Indėliai gali būti dedami litais, eurais, JAV doleriais arba latais. Jūs taip pat galite nustatyti, ar jūsų indėlio terminas bus automatiškai pratęstas jam pasibaigus. Indėlio, kurio palūkanos mokamos indėlio termino pabaigoje, terminas gali būti pratęstas kartu su susikaupusia palūkanų suma.

Atsidaryti sąskaitą

Indėliai iki pareikalavimo

Palūkanos už indėlius iki pareikalavimo arba pinigines lėšas, kurios yra laikomos sąskaitose, yra apskaičiuojamos, taikant 0,1% metinę palūkanų normą. Palūkanos yra apskaičiuojamos kiekvieną dieną ir pervedamos į jūsų sąskaitą kiekvieno mėnesio pradžioje. Palūkanos skaičiuojamos gryniesiems pinigams, laikomiems visose sąskaitose, išskyrus LHV Trader sąskaitas.

Indėlių draudimas

LHV banko klientams yra taikomas indėlių draudimas iš Indėlių apsaugos sektorinio fondo, kaip numatyta Estijos Garantinio fondo įstatyme. Kiekvienam LHV banko indėlininkui yra taikomas 100 proc. draudimas indėliams kartu su palūkanomis (sukauptomis iki indėlio termino sustabdymo dienos), tačiau ne didesnei sumai nei 100 000 EUR.

Garantinio fondo tinklalapyje galite rasti daugiau informacijos apie Garantinio fondo sąlygas, nuostolių kompensavimo tvarką ir indėlius, kuriems netaikomas draudimas ir kompensacinė tvarka.