LHV bankas teikia investicines ir finansinio tarpininkavimo paslaugas klientams Lietuvoje jau daugiau nei 10 metų. Per šiuos metus investicinių paslaugų priežiūros reikalavimai nuolat ir ženkliai griežtėjo. Naujosios MiFID 2 direktyvos taisyklės įsigalios nuo 2018 metų pradžios ir nustatys naujus sugriežtintus reikalavimus investicinių paslaugų teikimui. Norint tenkinti visus reikalavimus, mums tektų arba atlikti papildomų investicijų, arba nutraukti paslaugų teikimą. Dėl šios priežasties LHV bankas nusprendė nutraukti investicinių paslaugų teikimą Lietuvoje nuo 2017 m. kovo 31 d.

Šiuo laišku informuojame, jog remiantis LHV banko Bendrųjų sąlygų 14.4 punktu mes nutraukiame Sutartį tarp Jūsų ir AS LHV Pank nuo 2017 m. kovo 7 d., o jei turite savo sąskaitoje vertybinių popierių, tuomet Sutartis bus nutraukta nuo 2017 m. kovo 31 d.

Labai prašytume pervesti savo pinigines lėšas į kitą banką vėliausiai iki 2017 m. kovo 7 d., o vertybinius popierius iki 2017 m. kovo 31 d. Jei nepervesite piniginių lėšų į kitą banką iki 2017 m. kovo 7 d., tuomet mes pervesime lėšas į tą Jūsų banko sąskaitą, iš kurios paskutinį kartą pervedėte lėšas. Visos tuščios sąskaitos bus uždarytos 2017 m. kovo 7 d. Pervedant pinigines lėšas ir vertybinius popierius iki nurodytų datų netaikysime jokių su tuo susijusių mokesčių. Mes esame pasirengę padėti Jums, atliekant šiuos pervedimus. Jei turėsite klausimų, nedvejokite kreiptis telefonu 85 204 7 204 arba el. paštu info@lhv.lt. Išsamią informaciją, kaip pervesti vertybinius popierius iš LHV banko, galite rasti čia: lhv.lt/duk.

Taip pat rekomenduojame atsisiųsti ar atsispausdinti sąskaitų išrašus bei ataskaitas mokesčių inspekcijai, prieš uždarant sąskaitą. Dėkojame, kad buvote ištikimas LHV banko klientas.

Su nuoširdžiais linkėjimais,
LHV bankas